พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสดเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาหาสารคาม   เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสดเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น

Close Menu