บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ คนงานประจำงานอาคารสถานที่และคนสวน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล…

Continue Reading

📌เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

📌 ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโน…

Continue Reading

📌ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

📌ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล…

Continue Reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย…

Continue Reading
Close Menu