ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำโดย ผอ.ดุสิต สะดวก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 ณ อาคารโดมคุ้มเกล้า ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ใส่ความเห็น

Close Menu