ท่านผู้อำนวยการดุสิต สะดวก พร้อมคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

Continue Reading

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสดเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Continue Reading

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ..…

Continue Reading

พีธีซ้อมรับปริญญาบัตร ระดับ ป.ตรี ณ อาคารเทพคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 โดยท่าน ดร. รอยล จิตรดอน นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน

Continue Reading
Close Menu