รมช.ศธ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ รุ่นที่ 1 พร้อมส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน ว.เกษตรฯสารคาม

รมช.ศธ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำฯ รุ่นที่ 1 พร้อมส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน ว.เกษตรฯสารคาม

เวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่อาคารทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนในสถานศึกษา และติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) รุ่นที่ 1 พร้อมส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษามากที่สุดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม จึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และสิ่งที่จังหวัดมีความภาคภูมิใจ คือเป็นสถานศึกษาที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2560 พร้อมได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการการวิชาชีพทางการเกษตรกับทางจังหวัด และ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  ทางวิทยาลัยฯ ได้ประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้าน นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การขุดบ่อ เพื่อเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และลึก 9 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาตรความจุ 29,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,290,304 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตกำลังคน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อไป.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ลิ๊งรูปภาพ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ใส่ความเห็น

Close Menu