วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงาน ห้างร้าน และบุคคลต่างๆ จำนวน 60 ทุน….. ..13 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงาน ห้างร้าน และบุคคลต่างๆ จำนวน 60 ทุน….. ..13 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงาน ห้างร้าน และบุคคลต่างๆ จำนวน 60 ทุน….. ..13 มิถุนายน 2562

ใส่ความเห็น

Close Menu