ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดย รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดย รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ใส่ความเห็น

Close Menu