ค่ายยุวชนคนกล้าคืนถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น

ค่ายยุวชนคนกล้าคืนถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ให้การต้อนรับและเปิดอบรมโครงการค่ายยุวชนคนกล้าคืนถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

Close Menu