กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำโดย ผอ. ดุสิต สะดวก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การปัจจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

ใส่ความเห็น

Close Menu