การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561

การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำโดย ผอ. ดุสิต สะดวก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม อกท. หน่วยมหาสารคาม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมพระพิรุณ   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

Close Menu