ติดต่อ/สอบถาม

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม                                          147 หมู่ที่ 17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม                  จังหวัดมหาสารคาม 44000                                                        โทรศัพท์ : 043-750436                                                             โทรสาร : 043-750437                                                              E-mail : mcat2550@hotmail.com

Close Menu