พีธีซ้อมรับปริญญาบัตร ระดับ ป.ตรี ณ อาคารเทพคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562  โดยท่าน ดร. รอยล จิตรดอน นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน

พีธีซ้อมรับปริญญาบัตร ระดับ ป.ตรี ณ อาคารเทพคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 โดยท่าน ดร. รอยล จิตรดอน นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

Close Menu