พิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2   ทั้งระบบปกติ และระบบพิเศษ( อส.กช. และ ทวีศึกษา โรงเรียนในเครื่อข่าย ) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกาาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายพรณรงค์ วรศิลป์ เป็นประธานในพิธี

>>>>>ลิ๊งคฺรูปภาพ<<<<<

ใส่ความเห็น

Close Menu