การจัดโครงการอบรม Fix it Center

การจัดโครงการอบรม Fix it Center

การจัดอบรม Fix it Center ณ ต เสื้อโก้ก อ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

โดยแผนกเกษตรศาสตร์ แผนกช่างกลการเกษตร และแผนกอุตษหกรรมการเษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้าร่วมจัดอบรม Fix it Center  ให้แก่ชาวบ้านในเขตตำบลเสือโก้ก  โดยมี นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาฯกล่าวรายงานเปิดงานต่อนาย อำเภอเมืองวาปีปทุม เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

Close Menu