ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ 2561

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ 2561

ใส่ความเห็น

Close Menu