Open House 2561

Open House 2561

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “Open House” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในสังกัด สพป., สพม. สังกัด สพฐ. ในจังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม ของแต่ละแผนกวิชา เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะเลือกเรียนสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 นี้ 

ใส่ความเห็น

Close Menu