ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

    เทศบาลเมืองมหาสารคาม นำโดยนายวัลลภ วรรณปะเทาว์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร ครู ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมีนายบุญนำพา ด่างเหลา        รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

Close Menu