ข้อมูลสถานประกอบการ    ( ที่มา : Website สำนักความร่วมมือ  http://boc.vec.go.th/)

 

ลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

รายละเอียดสถานประกอบการ

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

40 ซ. มหาชัยดำริห์ 23 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000

2

ศูนย์เผยแพร่และฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติคิวเซ

90 หมู่ 1 ต.ผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   18110    โทร. : 036-362029

3

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ราชการ บ.นานกเค้า อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   47000     โทร. : 042-712975        Fax : 042-711756

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   45000    โทร. : 043511055    

5

จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

257 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมือง 45000 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   45000

6

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต.ในเมือง อ.เมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   45000    โทร. : 043-524888  

7

ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม

924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม   44000    โทร. : 043-711002

8

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

ต. ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

9

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

10

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

1129/2 ถ.นาควิชัย อ. เมืองมหาสารคาม อ.เมือง  จ.มหาสารคาม   44000  โทร. : 043-722417   Fax : 043-722416

11

ธกส.สาขามหาสารคาม

608 ถ.นครสวรรค์ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

12

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ถนน ผังเมืองบัญชา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000    โทร. : 043-740825

13

โรงพยาบาลมหาสารคาม

168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

14

ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

ถนน นครสวรรค์ ตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000     โทร. : 043742613

15

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

147 หมู่ 17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000    โทร. : 043-746284    Fax : 043-746285

16

ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย

ถ.ศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   44140   โทร. : 043-761455

17

สหกรณ์การเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย

70 หมู่ 5 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   44140  โทร. : 043-762000

18

ที่ว่าการอำเภอบรบือ

ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   44130

19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาบรบือ

665/2 ถ.แจ้งสนิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   44130    โทร.  043771114

20

ธนาคารออมสินสาขาบรบือ

16 หมู่ 1 ถ.แจ้งสถิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   44130

21

ท้องถิ่นมหาสารคาม

ศาลากลางมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมื่อง-ร้อยเอ็ด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000  โทร. : 043-777560

22

กรมที่ดินพยัคฆภูมิพิสัย

ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม   44110  โทร. : 043-791447

23

โรงพยาบาลวาปีปทุม

ถนน วาปี-พยัคฆภูมิฯ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   44120  โทร. : 043-799110   Fax : 043-799407

24

ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

191/4 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   44120  โทร. : 0-4379-9421, 0-6232-9151

25

สาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ถ.บายพาส-ทุ่งมน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   46000

26

สำนักงานเกษตรจังหวัดการสินธุ์

ถ.บายพาส-ทุ่งมน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   46000  โทร. : 043-811714    Fax : 043815870

27

สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3/45 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   46000      โทร.  043812974

28

ศาลมหาสารคาม

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000    โทร.  043-712084

29

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู   39170  โทร. : 081-9745577

30

บริษัทส.บุญรักษา จำกัด

101/2 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ทาางหลวงระยอง 3191 ตำบล/แขวง มาบข่า อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง   21180    โทร. : 038-968850  

31

บริษัทเสริมไทย (2003) จำกัด

103 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ริมคลองสมถวิล ตำบล/แขวง ตลาด อ.เมืองมหาสารคามจ.มหาสารคาม   44000

32

ธนาคารทหารไทย

1102/4 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000   โทร. 043-722112

33

บริษัทขนส่ง จำกัด (โกสุมพิสัย)

352 ม.1 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   44140

34

บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด

97 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน มิตรภาพ ตำบล/แขวง กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   30320  โทร. : 044-361816     Fax : 044-361817

35

บริษัทคายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

359 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - หมู่ 6 ซอย - ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล/แขวง หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา   30000

36

บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด

34/1 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - หมู่ 7 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   20250  โทร. : 038-709358 ต่อ289,273    Fax : 038-238160

37

บริษัทนานาจักรกลเกษตร จำกัด

1227/71-72 ถ. สมถวิลราษฎร์ ต. ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

38

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาสารคามบิซิเนสคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์

191/47 ถ. อัตถบัญชา ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   44000

39

บริษัทเบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ฟาร์มลพบุรี)

141หมู่4 .มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   15140  โทร. : 036-426169   Fax : 036-426169

40

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด

99 อาคาร - ห้อง - ชั้น - หมู่บ้าน - หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   18180

 

กลับหน้าหลัก