prasert

ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาอาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม รหัส 3505-2117
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip ข้อมูลเบื้องต้น, สารบัญรูปภาพ, หน่วยที่ 1,หน่วยที่ 2, หน่วยที่ 3, หน่วยที่ 4, เฉลย
งานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย

 กลับหน้าหลัก