พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาความรู้และการฝึกทักษะอาชีพแปรรูปผลิตผลจากการเกษตรมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์บาร์คเลย์ แคปปิตอล(ประเทศไทย)จำกัด และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดอบรม การพัฒนาความรู้และการฝึกทักษะอาชีพแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร  โดยทีมวิทยากรแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ 23 กันยายน 2557

ข่าวโดย : แผนกอุตสาหกรรม
อ่าน 1039 ครั้ง
วันที่ 23 กันยายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:48:06:AM