พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : การเตรียมความพร้อมสมาชิก อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเตรียมความพร้อมสมาชิก


   องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการเ้ข้าร่วมสัมมนา ประกวด และแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556  แก่ตัวแทนสมาชิก อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 2103 ครั้ง
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:22:59:AM