พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open house
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

 
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ. อาคารหอประชุมโรงอาหาร และหอประชุมหมู่บ้าน อกท.  มีกิจกรรมพานักเรียนเข้าชมฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ นิทรรศการของแต่ัละแผนกวิชาและการเรียนการสอนแบบทวิภาคี บริเวณลานไทร แผนกวิชาพืชศาสตร์ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนฯ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ แปลงข้าวโพด Arava แผนกวิชาช่างกลเกษตร หมู่บ้าน อกท. หอพักนักศึกษาและกิจกรรมนักเรียนก็มานั่งทำเห็ดมือถือด้วยตนเอง ที่กิจกรรม 108 อาชีพเป็นของชำร่วยกลับบ้าน ก่อนที่จะมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันถ้วนหน้าเลยจ้า  ในงานนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม 51 โรงและครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน 904 คน 

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1963 ครั้ง
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:48:57:AM