พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : รับถ้วย อกท.พระราชทาน
รับถ้วย


วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีมหาสารคาม จัดพิธีรับมอบถ้ายรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ที่ วษท.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ /ผู้นำส่งจาก วษท.ร้อยเอ็ด โดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผอ. ผู้รับมอบ คือ นายดุสิต สะดวก จาก วษท.มหาสารคาม ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1015 ครั้ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:32:19:PM