พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ลงนามทำความร่วมมือกับ โรงแรมในเครือพีชกรุ๊ป จ.ภูเก็ต
ลงนามทำความร่วมมือกับ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยนายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการ และคณะครู ลงนามทำความร่วมมือกับ โรงแรมในเครือพีชกรุ๊ป จ.ภูเก็ต เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยนำนักเรียน และนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ในสาขาวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช.และปวส. 11 ตุลาคม 2556 // 10.30 น.
ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 693 ครั้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:27:17:AM