พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ผู้อำนวยการเข้าเยี่ยมบ้านบุคลากร
ผู้อำนวยการเข้าเยี่ยมบ้านบุคลากร


   นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและนายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในนามวิทยาลัยและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เ้ข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งป่วยนอนรักษาตัวได้ระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว(อ.วิเชียร วงค์จำปา)  โดยมีคุณครูละมุล วงค์จำปา ผู้เป็นภรรยาซึ่งเป็นบุคลากรในวิทยาลัยฯ เช่นกันให้การต้อนรับ 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1001 ครั้ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:21:29:AM