พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาและการวิจัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาและการวิจัย     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และงานวิจัยฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาและการวิจัย  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556  ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและคณะครูบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม


ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1306 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:50:17:PM