พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : การประชุมชี้แจงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การประชุมชี้แจงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์>>>>  นายดุสิต  สะดวก  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้กับคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ดยได้รับเกียรติจากบุคลากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 841 ครั้ง
วันที่ 10 เมษายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:58:39:PM