พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : สัมมนาฝึกงานนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
สัมมนาฝึกงานนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ


   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  นายฤทธิรงค์ สุน้อยพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีนายสุเทพ นิลศิริ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสต อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาล้ัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 2071 ครั้ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:02:26:AM