พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี *  สามารถดาว์นโหลด Kiss=> ได้ที่นี่ (ไฟล์ .pdf)  หรือ  Innocent=> ที่นี่ (ไฟล์word)

ข่าวโดย : admin
อ่าน 987 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:35:54:PM