พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง


เืมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 ที่แปลงสตรอเบอรี่จำนวนกว่า 3,000 ต้นในพื้นที่ที่เกือบ 1 ไร่ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งนักศึกษารวมกลุ่มกันปลูกไร่สตรอเบอรี่ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแหมือนภาคเหนือ ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามซึ่งไม่มีภูเขา และประสบกับปัญหาภัยแล้งซึ่งมีแม่น้ำชีที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง เกษตรกร ซึ่งนักศึกษาเองก็ไม่ย้อท้อ โดยการนำวิชาความรู้ที่ตนเองไปศึกษามาจากประเทศอิสราเอล ที่ทางวิทาลัยเทคโนโลยีส่งไปแล้วกลับมาต่อยอดผลงานนำผสมผสานระหว่างเกษตรทำ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึงได้นำเมล็ดพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์ พระราชทาน 80 มาจาก  มาจากจังหวัดเชียงใหม่

 

ซึ่งนักศึกษาได้เพาะต้นกล้าในถุงที่ใส่ปุ๋ยใช้แล้วเมื่อต้นเริ่มเติบ จึงนำมาใสภาชนะที่ใช้ปลูก   นำอิฐ วางเรียงแนวนอนทางตรงเพื่อเป็นที่รองก้นตะกร้าและกั้น  การปลูกสตรอเบอรี่แบบใส่ในตะกร้า เป็นวิธีการใหม่ๆเนื่องจาก ตะกร้าจะระบายน้ำได้ดี ง่ายต่อการขนย้ายและการกำจัดวัชพืช  ส่วนอีกแบบปลูกในรางไม้ไผ่      การปลูกในรางไม้ไผ่จะช่วยลดต้นทุน ระบายน้ำได้ดีและง่ายต่อการวางระบบการไห้น้ำ  และการรดน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยด  การการเก็บผลผลิต ต้องเก็บในตอนเช้าตรู่ถึงตอนสายที่มีแดดไม่แรงและอุณหภูมิสูงเกินไปโดยเก็บ ผลที่มีสีแดงเกิดขึ้น 60% -80% เพื่อให้ได้รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมโดยใช้เล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้เด็ดออก จากขั้วใส่ลงภาชนะที่สะอาดและป้องกันการเสียหายได้ เมื่อเก็บแล้วไม่ควรให้ถูกแสงนานเกิน 10-15 นาที เนื่องจากสตรอเบอรี่มีอัตราการหายใจสูง เมื่อแสงแดดจะทำให้เน่าเร็ว
 

นายอภิรัตน์  ศรีนวลจัมปา นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม  เล่าว่า ตนกับเพื่อนได้รวมกลุ่มกัน 7 คน ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 40,000 หมื่นบาท โดยใช้ความรู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทอิสราแอล โดยใช้แนวทางพระราชดำมามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งในการปลูกสตรอเบอรี่จะไห้ประสบผลสำเร็จได้นั้น เราต้องมีการจัดการที่ดีตั้งแต่การเตรียมดิน  โดยมีวัสดุ คือ แกลบดำ  ปุ๋ยคอก  ดิน  แกลบดิบ   การให้น้ำ     เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นพืชที่มีรากตื้นอยู่ใกล้ผิวดิน  จึงจำเป็นต้องระวังเรื่องการให้น้ำเป็นพิเศษในช่วงสองสัปดาห์ แรกหลังจากย้ายปลูกก่อนต้นตั้งตัว คือ เมื่อปลูกสตรอเบอรี่เสร็จแล้วควรให้น้ำทันทีทางระบบน้ำหยดทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 5-10 นาทีการตัดแต่งใบสตรอเบอรี่ในการตัดแต่งใบของสตรอเบอรี่วัตถุประสงค์เพื่อลด การเกิดโรค โดยมีการตัดแต่งเมื่อสตรอเบอรี่ย้ายปลูกได้ 15-20 วัน โดยการใช้นิ้วมือลิใบสตรอเบอรี่ออก ในส่วนใบที่แข็งหรือใบแก่จะถูกเด็ดออก ก็จะเหลือใบของสตรอเบอรี่ 2-3 ใบ เพื่อสตรอเบอรี่จะได้มีการแตกหน่อและใบใหม่
 

อาจารย์วีรินทร์  ฮันทะแขก  อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยแกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม เล่าว่า   อันที่จริงแล้วทางวิทยาลัยเกษตรไม่เคยมีการปลูกสตรอเบอรี่มาก่อน    แต่โดยการเรียนการสอนของเราก็คือให้นักศึกษาใช้โครงการเกษตรเป็นพื้นฐานของ การเรียน  อันดับแรกใช้ข้าวโพดเป็นพืชตัวอย่างในการเรียนรู้ก่อน  ทั้งเรื่องของการเตรียมแปลง  เรื่องปุ๋ย  ดิน  โรค  แมลง  ตัวนักศึกษาเองได้ไปอยู่ประเทศอิสราเอลเป็นเวลา 10 เดือนเพื่อศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก  แต่มีคำถามกลับมาว่าจะปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวหรือ  เลยตั้งโจทย์ให้นักศึกษาคิดตาม  ว่าถ้าอาจารย์เป็น ชาวนา  อาจารย์จะให้นักศึกษาปลูกพืช 15 อย่าง นั่นคือปลูกพืช 15  โครงการ  ทางนักศึกษาเองได้แย้งถึงปัญหาของการจะทำให้สำเร็จนั้นยากเกินไป  ได้ชี้แจงให้เห็นเรื่องผลกระทบ  และปัญหาที่เกิดขึ้น  และนำเสนอให้อาจารย์พิจารณาให้ลดโครงการลงอีกและสามารถผลิตได้จริง มีกำไร  สุดท้ายจึงเหลือเพียง  5  โครงการ  คือ  สตรอเบอรี่  เพราะอาจารย์เคยนำเมล็ดพันธ์สตรอเบอรี่มาปลูกได้  10  ต้น  จึงให้ข้อมูลและเบอร์ติดต่อกับนักศึกษา  หลังจากนั้นตัวนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนจากการปลูกข้าวโพด  และไปศึกษาเรียนรู้มาจากประเทศอิสราเอล


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dailynews.co.th/thailand/178252
ข่าวโดย : งานวิชาการ_ARAVA
อ่าน 2957 ครั้ง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:40:42:PM