พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2555
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม


   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556    นายดุสิต  สะดวก  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือวิสามัญ ในกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2 /2555  ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2556

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1105 ครั้ง
วันที่ 29 มกราคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:44:39:AM