พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนรุ่น2
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนรุ่น2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้มีพิธีเปิดโครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน" โดยท่านผู้อำนวยการ สมใจ เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมี ดร.ชาติชาย เกตุพรหม

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 875 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:40:47:AM