พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ม.ราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงาน
ม.ราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงาน

คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานโครงการชีววิถี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นำคณะนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการชีววิถีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมีรองผู้อำนวยการ นายพิทักษ์  บุตรโพธิ์ศรี และคณะให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 2358 ครั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:38:23:AM