พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ร่างกำหนดการจัดงานอกทชาติครั้งที่33
ร่างกำหนดการจัดงานอกทชาติครั้งที่33

ดาว์นโหลดกำหนดการจัดงาน อกท.ชาติครั้งที่ 33 "เหลืองกระบี่ ศรีอันดามัน อาชีวะเกษตรแฟร์ 55"

กำหนดการจัดงาน
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33
"เหลืองกระบี่ ศรีอันดามัน อาชีวะเกษตรแฟร์ 55"
ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcat.ac.th/webnuke/FFT31/fft54/sujibat.doc
ข่าวโดย : admin
อ่าน 2248 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:27:09:AM