พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประชุมคณะกรรมการอกท.ชาติครั้งที่5
ประชุมคณะกรรมการอกท.ชาติครั้งที่5

 
     ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมน์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่  18-19  มกราคม  2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ข่าวโดย : admin
อ่าน 842 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:19:34:AM