พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมโ่ครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
กิจกรรมโ่ครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
แผนกวิชาช่างกลเกษตร นำนักศึกษาช่วยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศูนย์แรก ต.ท่าตูม  ศูนย์สองห้วยแอ่งตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2561ข่าวโดย : งานศูนย์ข้อมูล
อ่าน 136 ครั้ง
วันที่ 13 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:34:54:PM