พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอารวา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอารวา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับเขตอาราวา ประเทศอิสราเอล ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561ข่าวโดย : งานศูนย์ข้อมูล
อ่าน 164 ครั้ง
วันที่ 12 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:35:15:PM