พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 131 ครั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:49:37:PM