พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประกวดราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์เตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์เตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ
ประกวดราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์เตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติครั้งที่ 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์เตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 193 ครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:35:14:AM