พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประกวดราคาเช่าเต็นท์ และอุปกรณ์ เตรียมสถานทีี่จัดอกท.ระดับชาติ 39
ประกวดราคาเช่าเต็นท์
ประกวดราคาเช่าเต็นท์ และอุปกรณ์ เตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ ๓๙

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:35:38:AM