พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการจ้างเหมาเตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 39
โครงการจ้างเหมาเตรียมสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารแปรรูปจำหน่ายผลิตผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 109 ครั้ง
วันที่ 07 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:11:48:PM