พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่อเติมอาคตารแปรรูปฯ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่อเติมอาคตารแปรรูปฯ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่อเติมอาคตารแปรรูปจำหน่ายผลิตผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ภายในวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารแปรรูปจำหน่ายผลิตผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 147 ครั้ง
วันที่ 11 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:01:21:AM