พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26
26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร่วมด้วย องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ประธานอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนักศึกษาและตัวแทน อกท.หน่วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมบำเพ็ญตน จัดเตรียมสถานที่จัดงานอกท.ระดับชาติครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ข่าวโดย : งานศูนย์ข้อมูล
อ่าน 305 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:29:14:PM