พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560
พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 ที่อาคารโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 โดยครั้งนี้อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามได้มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนจำนวน 6 นวัตกรรม ประกอบด้วย - วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามมอบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกแบบ 4 ลูกยางขัด แก่ชุมชนบ้านท่าแร่ หมู่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามมอบเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดชนิด 8 หัว แบบอัตโนมัติแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองข่า ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม และถุงหมัก EM สะดวกใช้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านตะคุ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ - วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามมอบเครื่องกลั่นไบโอดีเซลแก่ อบต. บัวค้อและอบต.แก่งเลิงจาน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมมอบอุปกรณ์ทอผ้าแก่กลุ่มประชาชนบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม และ - วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยมอบเครื่องอัดก้อนฟางแห้งให้แก่ชุมชนบ้านหัวหมู ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มทักษะฝีมีแรงงานให้กับประชาชนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนรวมทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์
อ่าน 297 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:27:48:AM