พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ปลูกต้นดาวเรือง
ปลูกต้นดาวเรือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ได้มอบหมายให้ แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยครูวีรินทร์ อันทะแขก นำนักศึกษา ปวส.สาขาวิชาพืชศาสตร์ ทวิภาคี ไทย-อิสราเอล (อาราว่า) ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งข้างทาง ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ เพื่อให้บานในเดือนสิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.......23 มิถุนายน 2560  


ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์
อ่าน 300 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:35:41:PM