พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำโดย รอง ผอ.บุญนำพา ด่างเหลา พร้อมด้วย ครูพจมาส เกิดทอง ครูพะเยาว์ โครตมงคุณ ครูลดาวัลย์ บุระคำ และครูชมภู่ ภูสำลี ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจด้านการศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560  


ข่าวโดย : งานศูนย์ข้อมูล
อ่าน 251 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:58:22:PM