พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยลานดินเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตร
ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยลานดินเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยลานดินเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตร ในการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถปรับเกลี่ย จากกองพันทหารช่าง ค่ายสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช โดย พันโทภาสกร ปลอดในเมือง ผบ.กองพันทหารช่างที่ 6 ให้ความอนุเคราะห์......22 มิถุนายน 2560 


ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์
อ่าน 261 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:01:54:PM