พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษามหาสารคาม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับ ปวช. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การพัฒนาไส้กรอกเห็ดอีสานด้วยข้าวไรซ์เบอรี่งอก นักเรียนผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวฟ้าจุฬา ประทุม ปวช. 3/6 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2. นางสาวปิยสุดา สิบศิริ ปวช. 3/6 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3. นางสาววิไลลักษณ์ สมรูป ปวช. 1/4 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงงาน 1. นางสาวประไพพิศ สัตถาผล แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2. นางวนัสนันท์ ชัยราษฎร์ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3. นางสาวจินตนา เบ้ามงคล แผนกสามัญสัมพันธ์ ระดับ ปวส. ได้รางวัล ชมเชย เรื่อง เครื่องใช้ออกซิเจนกุ้งด้วยระบบน้ำวน นักศึกษาผู้ทำโครงงาน 1. นายอดิศร ตาโม ปวส. 1/6 แผนกวิชาช่างกลเกษตร 2. นายพงษ์พันธ์ุ อุทัยวี ปวส. 1/6 แผนกวิชาช่างกลเกษตร ที่ปรึกษาโครงงาน 1. นายยิ่งยง สวัสดิ์ผล แผนกวิชาช่างกลเกษตร 2. นายภูวนารถ แสงสุริยา แผนกสามัญสัมพันธ์ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/wanas.oil.5/media_set?set=a.1947106062168420&type=3&pnref=story
ข่าวโดย : แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
อ่าน 309 ครั้ง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:22:13:PM