พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานาที่รับเสด็จ..อกท.ชาติครั้งที่ 39
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานาที่รับเสด็จ..อกท.ชาติครั้งที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ประชุมคณะทำงานการจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ที่จะมีขึ้น ณ วษท.มหาสารคาม .......18 มิถุนายน 2560 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
อ่าน 316 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:20:46:AM