พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย130660
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย130660
ท่านรองผอ.อภิมุข ศุภวิบูลย์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวช.และปวส. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์ ตามโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 


ข่าวโดย : งานศูนย์ข้อมูล
อ่าน 178 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:03:10:PM